Sroga Adam

- Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników


dzialalnosc-spolek-z-941824i.jpg

Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników

Sroga Adam

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyjaśnia tę kwestię niniejsza publikacja. Najważniejsze kompetencje w spółce są przypisane zgromadzeniu wspólników. To ono decyduje, w jaki sposó

Wydawnictwo: Infor

Cena: 77.78 zł 99