Stanisław Hoc

- Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck


Ustawa o broni i amunicji Krótkie Komentarze Becka

Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck

Stanisław Hoc

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.)Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe, w tym m.in. Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a także regulacje europejskie w zakresie poruszanej tematyki. W publikacji omówione zostały następujące zagadnienia:zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń,nabywanie, rejestrację, przechowywanie broni,zbywanie i deponow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 148,04 zł 169

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Teresa Dukiet Nagórska

Teresa Dukiet

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstwa dokonywanych w trybie spełniającym elementarne zasady stanowienia prawa po 31.05.2018 r., czyli

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego. Tom 8 Systemu Prawa Karnego został poświęcony przestępstwom przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Jest to obszerne opracowanie, które ze względu na odniesienie do najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny stanowi niezbędną pomoc w pracy zarówno obrońców w sprawach karnych, sędziów, jak i organów ścigania. Publikacja, w oparciu o systematykę Kodeksu Karnego prezentuje i szeroko omawia przest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska)

Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego prawa karnego. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji. Może też być przydatny aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim oraz praktykom.

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo administracyjne gospodarcze Wybrane zagadnienia

Prawo administracyjne gospodarcze Wybrane zagadnienia

Stanisław Hoc

Książka jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji, może być także przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, dla których znajomość problematyki prawnej gospodarowania będzie ważnym składnikiem wykształcenia. Prawo administracyjne gospodarcze wyróżnia się swoistą metodą regulacji stosunków społecznych, wyodrębnionych ze względu na specyfikę (działalność gospodarczą) posługuje się ono instytucjami własnymi, a także powstałymi w innych gałęziach

Wydawnictwo: Wydawnictwo Elipsa

Prawo karne

Prawo karne

Teresa Dukiet Nagórska

Prawo karne to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Skierowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji. Może też być przydatny aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i praktykom. Zaletą opracowania jest bardzo przystępny, zwięzły i uporządkowany sposób przedstawienia materiału. W tym celu zostały wprowadzone wyróżnienia służące wyeksponowaniu najistotniejszych konstatacji oraz pojęć, któ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska