Stanisław Stadler

- Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Stanisław Stadler

Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Niniejszy podręcznik, opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Stanisław Stadler

Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Niniejszy podręcznik, opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK