Stefański Jacek

- Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne


Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne

Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne

Stefański Jacek

Głównym celem powstania monografii było wypełnienie luki publikacyjnej na rynku literatury naukowo-technicznej, obejmującej zagadnienia związane z asynchronicznymi metodami radiolokalizacyjnymi w sposób możliwie zwięzły i przekrojowy z jednoczesnym usystematyzowaniem wiedzy w tej dziedzinie nauki. Zawarty w monografii materiał bazuje na doświadczeniach, zebranych przez autora na przestrzeni ostatniej dekady, a przedstawione autorskie rozwiązania są unikatowe w skali światowej lite

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

For took: 368.878ms