Stefański Jacek

- Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne


asynchroniczne-metody-radiolokalizacyjne-934021i.jpg

Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne

Stefański Jacek

Głównym celem powstania monografii było wypełnienie luki publikacyjnej na rynku literatury naukowo-technicznej, obejmującej zagadnienia związane z asynchronicznymi metodami radiolokalizacyjnymi w sposób możliwie zwięzły i przekrojowy z jednoczesnym usystematyzowaniem wiedzy w tej dziedzinie nauki. Zawarty w monografii materiał bazuje na doświadczeniach, zebranych przez autora na przest

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 29.82 zł 39