Stefan Jaworski

- Kodeks postępowania karnego Komentarz do ustawy z 19.7.2019 roku


Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania karnego Komentarz do ustawy z 19.7.2019 roku

Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska

Ustawa z 19.7.2019 r. usprawnia postępowanie karne. Główne zmiany dotyczą m.in.: dostosowania regulacji procesowej do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego, w szczególności chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego oraz wprowadzenia ułatwień dla uczestników postępowania karnego. Główne zalety komentarza do kodeksu postępowania karnego to: zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPK zostały zestawione, szczegółowo komentuje przepi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski

Stefan Jaworski

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. Publikacja omawia interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego w sprawach karny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Reforma KPC

Stefan Jaworski

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów. Ustawa z 4.7.2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiąz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Stefan Jaworski

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając: ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Główne zalety publikacji: omawia najnowsze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Akta cywilne i karne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020 Tom 1 Akta cywilne i karne

Joanna Ablewicz

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Tom 1 obejmuje Akta cywilne i karne, a w nich: propozycje odpowiedzi do kazusów egzaminacyjnych z lat 2010-2019, zaktualizowane na obecny stan prawny kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, zaktualizowane na obecny stan prawny kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020 Tom 1-3 + Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Stefan Jaworski

W skład pakietu wchodzą: Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 1. Akta cywilne i karne - Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne - Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 3. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa - Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks wyborczy komentarz

Kodeks wyborczy komentarz

Kazimierz Czaplicki

Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;- do Parlamentu Europejskiego;- do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W drugim wydaniu komentarza do kodeksu wyborczego znajd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski

Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe sporządzenie apelacji. Celem jest maksymalna ich jasność i precyzja, aby ich adresat, czyli sąd odwoławczy podzielił pogląd wyrażony we wniosku. Tylko wtedy pełnomocnik czy obrońca skutecznie reprezentuje inter

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Stefan Jaworski

Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. W niniejszym 3. wydaniu książki Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o adwokaturze oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski

Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany procedury karnej wprowadzone m.in. ustawą z 11.3.2016 r. (Druk Sejmowy Nr 207, Sejm VIII Kadencji – wejście w życie 15.4.2016 r.), których celem jest powrót do model

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck