Stella Brzeszczyńska

- Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne Jacek Ignaczewski


Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne Jacek Ignaczewski

Bohdan Bieniek

Piąte wydanie Małżeńskiego prawa majątkowego uwzględnia zmiany, które na przestrzeni trzech ostatnich lat dokonały się w obszarze szeroko rozumianych relacji majątkowych pomiędzy małżonkami. Przykładowo, obszarem dotkniętym głębokimi zmianami są regulacje kwestii mieszkaniowych wprowadzone ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 168,21 zł 199

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:- - sprzedaży i darowizny nieruchomości,- ograniczeń w obrocie nieruchomościami,- umowy dewe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Bohdan Bieniek

Książka Małżeńskie prawo majątkowe to Sądowe Komentarze Tematyczne seria wydawnicza, stworzona przez praktyków z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji. Poszczególne tomy składają się z komentarza tezowego zawierającego syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii dotyczących omawianego zagadnienia prawnego, części opisowej s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nieruchomości Aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Nieruchomości Aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Stella Brzeszczyńska

W książce znajdą Państwo omówienie niezwykle istotnych zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości oraz w obrocie nieruchomościami. Nie sposób omawiać tych kwestii bez zapoznania się z elementarną regulacją prawa cywilnego dotyczącą nieruchomości, dlatego też rozdział 1 o charakterze wprowadzającym definiuje podstawowe pojęcia prawa cywilnego związane z nieruchomościami, m.in. pojęcie rzeczy i nieruchomości, w tym gruntowych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Samochód i podróże służbowe

Samochód i podróże służbowe

Stella Brzeszczyńska

Samochód i podróże służbowe w 2009 rok Wzory dokumentów oraz ujęcie w księgach

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck