Stella Brzeszczyńska

- Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów


Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:- - sprzedaży i darowizny nieruchomości,- ograniczeń w obrocie nieruchomościami,- umowy dewe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Bohdan Bieniek

Czwarte wydanie Małżeńskiego prawa majątkowego oprócz małżeńskich ustrojów majątkowych, kwestii mieszkaniowych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa bankowego oraz prawa spadkowego, omawia także kwestie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez małżonków oraz kwestie podatkowe. Mamy nadzieję, że takie szerokie ujęcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyków, a także wypełnia swoistą wydawniczą lukę. Małżeńskie prawo majątkowe składa si

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Bohdan Bieniek

Książka Małżeńskie prawo majątkowe to Sądowe Komentarze Tematyczne seria wydawnicza, stworzona przez praktyków z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji. Poszczególne tomy składają się z komentarza tezowego zawierającego syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii dotyczących omawianego zagadnienia prawnego, części opisowej s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nieruchomości Aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Nieruchomości Aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Stella Brzeszczyńska

W książce znajdą Państwo omówienie niezwykle istotnych zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości oraz w obrocie nieruchomościami. Nie sposób omawiać tych kwestii bez zapoznania się z elementarną regulacją prawa cywilnego dotyczącą nieruchomości, dlatego też rozdział 1 o charakterze wprowadzającym definiuje podstawowe pojęcia prawa cywilnego związane z nieruchomościami, m.in. pojęcie rzeczy i nieruchomości, w tym gruntowych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Samochód i podróże służbowe

Samochód i podróże służbowe

Stella Brzeszczyńska

Samochód i podróże służbowe w 2009 rok Wzory dokumentów oraz ujęcie w księgach

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck