Stepaniuk Mariusz

- Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej 2019


Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej 2019

Stepaniuk Mariusz

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju (art. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej). Oddajemy do Twoich rąk opracowanie, które stworzone zostało w celu ułatwienia nauki do testu wiedzy, stanowiącego element egzaminu dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie. Je

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska Pytania odpowiedzi tabele Egzamin 2019

Stepaniuk Mariusz

Egzaminu wstępny na aplikację radcowską w 2019 roku. Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Egzaminu wstępny na aplikację notarialną w 2018 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:- Pomoże zdać egzamin na aplikację,- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,- zawiera pytania, które padły na egza

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Książka przygotowująca do egzaminu notarialnego w 2017 roku to zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Stan prawny: Dz.U. z 2016 r. poz. 2039. Pozostałe testy objęte wykazem MS oraz aktualizacje do dnia egzaminu w 2017 r. będą dostępne na stronie Testów Prawniczyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2017! Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Stan prawny: Dz.U. z 2016 r. poz. 2039. Po opublikowaniu prze MS wykazu aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską i adwokacką w 2017 r. brakujące te

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja komornicza 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja komornicza Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Książka niezbędna do zdania egzaminu komorniczego w 2017 roku - zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja komornicza wydanie 9. obejmuje m.in. testy z: - Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju są

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50. Aplikacja radcowska wydanie 8. obejmuje m.in. testy z: - prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów na egzamin w 2016 roku jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Testy z Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prokuratury; Prawa c

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz

Aplikacja notarialna 2017 Pytania odpowiedzi tabele. Najnowsze wydanie to książki przygotowującej do egzaminu notarialnego w 2017 roku to zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:- Pomoże zdać egzamin na aplikację,- Utrwali materiał zd

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego

Stepaniuk Mariusz

Książka stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części. W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego wraz z podanymi obok prawidłowymi odpowiedziami uwzględniającymi aktualny stan prawny. W części drugiej znajduje się opracowanie przykładowego zestawu pyta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck