Strzelecka Krystyna

- Przedsiębiorca w handlu Prowadzenie sprzedaży A.18 Podręcznik Tom 4


Przedsiębiorca w handlu Prowadzenie sprzedaży A18 Podręcznik Tom 4

Przedsiębiorca w handlu Prowadzenie sprzedaży A.18 Podręcznik Tom 4

Strzelecka Krystyna

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa; kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży; typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum.

Wydawnictwo: eMPi2 Mariana Pietraszewskiego

MARKETING EKONOMIKA CZĘŚĆ 3

MARKETING EKONOMIKA CZĘŚĆ 3

Pietraszewski Marian

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista, nr 341[02]/ /MEN/2008.05.20, przedmiotu marketing dla zawodu technik handlowiec, nr 341 [03]/MEN/2009.02.03 i technik rachunkowości, nr 341[06]/SP/MEN 03.01.2000 Podręcznik zawiera treści dotyczące: badania rynku, organizacji marketingu, elementów marketingu-mix (kształtowanie i dystrybucję produktu, politykę cen, promocję) oraz przepisy prawne

Wydawnictwo: eMPi2 Mariana Pietraszewskiego

Przedsiębiorca w handlu Prowadzenie sprzedaży A18 Podręcznik Tom 4

Przedsiębiorca w handlu Prowadzenie sprzedaży A.18 Podręcznik Tom 4

Strzelecka Krystyna

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa; kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży; typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum.

Wydawnictwo: eMPi2 Mariana Pietraszewskiego

JAK BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚ

JAK BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚ

Pietraszewski Marian

W podręczniku przedstawiono tematy dotyczące przedsiębiorczego działania człowieka, umiejętności organizowania sobie działań i podejmowania decyzji, a także umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i radzenia sobie z konfliktami. Podręcznik uczy, w jaki sposób rozsądnie i efektywnie gospodarować zarówno w skali mikro: w życiu prywatnym, na rynku produktów oraz kapitałami pieniężnymi, a także w skali makro: w gminie, mieś

Wydawnictwo: eMPi2 Mariana Pietraszewskiego