Studia Prawnicze

- Zarys prawa cywilnego Machnikowski


zarys-prawa-cywilnego+gniewek.jpg

Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Edward Gniewek

Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99

ksiazka-beck-prawo-spolek-pyziol-szumanski.jpg

Prawo spółek Pyzioł Szumański

Andrzej Szumański

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99

ksiazka-prawo-handlowe-kidyba.jpg

Prawo handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99

prawo-podatkowe-2016-mastalski.jpg

Prawo podatkowe Mastalski

Mastalski Ryszard

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nastąpiły w tym roku liczne i ważne zmiany szczegół

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.99 zł 99

ksiazka+prawo+karne+studia+prawnicze.jpg

Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99

ksiazka+prawo+karne+zawlocki+beck.jpg

Prawo karne Zawłocki

Michał Królikowski

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik prawo karne jest napisany przystępnym języki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.99 zł 99

ksiazka-o-prawie-konstytucyjnym-banaszak.jpg

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów państwowych.Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99

podrecznik-kryminalistyka-beck.jpg

Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: - oględzin,- ujawniania, zabezpiec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99

postepowanie-karne-beck-ksiazka-2017.jpg

Postępowanie karne Boratyńska

Katarzyna Boratyńska

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zroz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.99 zł 99

Prawo-pracy-Prawnicze-2014-Stelina.jpg

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Jakub Stelina

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne stosunki pracy, - elastyczne formy zatrudnienia.Po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 81.39 zł 99