Styczyński Rafał

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018


Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019

Styczyński Rafał

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 71.01 zł 92

Leksykon kadrowego

Leksykon kadrowego

Styczyński Rafał

Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia: - uregulowania o zakazie handlu w niedziele, - zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przepisów o podatku VAT, - zatrudnianie cudzoziemców, - zatrudnianie młodocianych, - świade

Wydawnictwo: Difin

Cena: 51.07 zł 65

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019

Styczyński Rafał

Publikacja PKPiR 2017 napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady m.in. w zakresie: - rozpoczęcia działalności gospodarczej,- zasad ogólnych prowadzenia PKPiR,- ewidencji do których prowadzenia zobowiązany jest podatnik,- rozliczania osiągniętych przychodów,- kosztów uzyskania przychodu oraz ich korekty,- dowodów księgowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 0.00 zł 0

Leksykon kadrowego

Leksykon kadrowego

Styczyński Rafał

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia: - zatrudnianie cudzoziemców - zatrudnianie młodocianych - świadectwa pracy - urlopy wypoczynkowe - wynagrodzenia - rozwiązanie umów o pracę - czas pracy, telepracę, d

Wydawnictwo: Difin

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody

Styczyński Rafał

W opracowaniu zostały szczegółowo omówione wynagrodzenia pracownicze, biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy ustaw podatkowych, w jaki sposób również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Publikacja w szczególności omawia: - Wynagrodzenia w świetle Kodeksu pracy; - Przychody ze stosunku pracy; - Przychody z innych źródeł; - Nieodpłatne świadczenia pracownicze

Wydawnictwo: Difin

Najem nieruchomości a podatki

Najem nieruchomości a podatki

Styczyński Rafał

Niewątpliwym atutem książki jest umieszczenie na zakończenie każdej części zestawu pytań kontrolnych wraz z odpowiedziami, dotyczących najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczeniem najmu. W poradniku nie zabrakło aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych, które mogą okazać się pomocne w ewentualnym sporze z fiskusem. W po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

LEKSYKON KADROWEGO ZAWIERA WZORY PISM I UMÓW WYD6

LEKSYKON KADROWEGO ZAWIERA WZORY PISM I UMÓW WYD6

Styczyński Rafał

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia: - zatrudnianie cudzoziemców - zatrudnianie młodocianych - świadectwa pracy - urlopy wypoczynkowe - wynagrodzenia - rozwiązanie umów o pracę - czas pracy, telepracę, d

Wydawnictwo: Difin

Leksykon kadrowego

Leksykon kadrowego

Styczyński Rafał

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia: - zatrudnianie cudzoziemców - zatrudnianie młodocianych - świadectwa pracy - urlopy wypoczynkowe - wynagrodzenia - rozwiązanie umów o pracę - czas pracy, telepracę, d

Wydawnictwo: Difin

Marketing a podatki dochodowe i VAT

Marketing a podatki dochodowe i VAT

Styczyński Rafał

Reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja 2015. Kwestia prawidłowego zakwalifikowania wydatków na wspieranie sprzedaży jako wydatków ogólnych ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z najczęściej sprawdzanych podczas kontroli podatkowych zagadnień jest rozliczenie wydatków marketingowych, dlatego spory podatników z władzami skarbowymi w t

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Styczyński Rafał

Stan prawny na 1 marca 2014 roku Uregulowania prawne dotyczące podatku od spadków i darowizn wydają się niebudzące wątpliwości. Jednak w praktyce podatnicy, a także osoby zajmujące się podatkami na co dzień, mają znaczne problemy interpretacyjne w kwestiach związanymi ze wskazanymi podatkami. W komentarzu zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące: ulgi dla najbliższych, ulgi mi

Wydawnictwo: LexisNexis