Styczyński Rafał

- Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych 2019 Unimex


Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych 2020 Unimex

Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych 2020 Unimex

Styczyński Rafał

Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Podatki i opłaty lokalne 2019 wydawnictwa Unimex to książka, która jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady. Pozycję polecamy pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, księgowym, doradcom podatkowym, a

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Marketing a podatki dochodowe i VAT

Marketing a podatki dochodowe i VAT. Reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja

Styczyński Rafał

Reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja 2015. Kwestia prawidłowego zakwalifikowania wydatków na wspieranie sprzedaży jako wydatków ogólnych ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z najczęściej sprawdzanych podczas kontroli podatkowych zagadnień jest rozliczenie wydatków marketingowych, dlatego spory podatników z władzami skarbowymi w tym zakresie są wysoce prawdopodobne. Niniejsza książka jest praktycznym źródłem wiedzy, przez

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon kadrowego

Leksykon kadrowego

Styczyński Rafał

Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia: - uregulowania o zakazie handlu w niedziele, - zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przepisów o podatku VAT, - zatrudnianie cudzoziemców, - zatrudnianie młodocianych, - świadectwa pracy, - urlopy wypoczynkowe, - wynagrodzenia, - rozwiązanie umów o pracę, - czas pracy, tel

Wydawnictwo: Difin

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020

Podatkowa księga przychodów i rozchodów Praktyczne problemy prowadzenia

Styczyński Rafał

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020

Styczyński Rafał

Publikacja PKPiR 2017 napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady m.in. w zakresie: - rozpoczęcia działalności gospodarczej,- zasad ogólnych prowadzenia PKPiR,- ewidencji do których prowadzenia zobowiązany jest podatnik,- rozliczania osiągniętych przychodów,- kosztów uzyskania przychodu oraz ich korekty,- dowodów księgowych,- pracowników i podróży służbowych,- amortyzacji,- jednolitego pliku kontrolnego,- nowego wzor

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020

Styczyński Rafał

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka PKPiR stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem książki wyd. Unimex jest l

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Podatkowa księga przychodów i rozchodów praktyczne problemy prowadzenia

Podatkowa księga przychodów i rozchodów praktyczne problemy prowadzenia

Styczyński Rafał

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka PKPiR stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem książki wyd. Unimex jest l

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon kadrowego

Leksykon kadrowego

Styczyński Rafał

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia: - zatrudnianie cudzoziemców - zatrudnianie młodocianych - świadectwa pracy - urlopy wypoczynkowe - wynagrodzenia - rozwiązanie umów o pracę - czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika oraz przychody pracownika, w tym m. in.: - przych

Wydawnictwo: Difin

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody

Styczyński Rafał

W opracowaniu zostały szczegółowo omówione wynagrodzenia pracownicze, biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy ustaw podatkowych, w jaki sposób również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Publikacja w szczególności omawia: - Wynagrodzenia w świetle Kodeksu pracy; - Przychody ze stosunku pracy; - Przychody z innych źródeł; - Nieodpłatne świadczenia pracownicze; - Pracownicze koszty uzyskania przychodu; - Pozostałe koszty uzyskania przychodu; - Wynagrodzenia

Wydawnictwo: Difin

Najem nieruchomości a podatki

Najem nieruchomości a podatki

Styczyński Rafał

Niewątpliwym atutem książki jest umieszczenie na zakończenie każdej części zestawu pytań kontrolnych wraz z odpowiedziami, dotyczących najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczeniem najmu. W poradniku nie zabrakło aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych, które mogą okazać się pomocne w ewentualnym sporze z fiskusem. W poradniku w sposób kompleksowy omówiono problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sposoby

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska