Szafrański Adam

- Publiczne prawo gospodarcze Szafrański


Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

Szafrański Adam

Książka Publiczne prawo gospodarcze obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: - prawne formy działania administracji gospodarki;- rejestrację przedsiębiorców;- prawo ochrony konkurencji. Szóste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck