Szustakiewicz Przemysław

- Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów


Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

Szustakiewicz Przemysław

Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji, ponowne wykorzystanie informacji wytworzonej oraz opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej. Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale dotyczy także zagadnień powiązanych z dost

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności

Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności

Kędzierska Kamila

Pierwsza na rynku książka opisująca ograniczenia prawa do dostępu do informacji na gruncie prawa do prywatności. Poruszane zagadnienia odpowiadają na wiele istotnych pytań dotyczących zarówno sfery udostępniania informacji, jak również prawa do prywatności, a także rozmaitych sytuacji pozostających na styku obu tych praw. W książce przedstawiamy: - szczegółowe i praktyczne omówienie prawa do informacji i sposobów jego realizacji, przewidzianych w przepisach ustawy o dostęp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Organy pomocy prawnej

Organy pomocy prawnej

Szustakiewicz Przemysław

Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia organizacji organów pomocy prawnej w Polsce. W sposób skondensowany ujmuje obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, ich historyczne umocowanie i ewolucję. Omawiana problematyka jest szczególnie ważna dla studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, politologicznych i ekonomicznych. Publikacja będzie pomocna dla osób przygotowu­jących się na aplikacje prawnicze, samym aplikantom, w jaki sposób i wszystkim tym, którzy są zai

Wydawnictwo: Difin

ORGANY POMOCY PRAWNEJ

ORGANY POMOCY PRAWNEJ

Szustakiewicz Przemysław

Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia organizacji organów pomocy prawnej w Polsce. W sposób skondensowany ujmuje obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, ich historyczne umocowanie i ewolucję. Omawiana problematyka jest szczególnie ważna dla studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, politologicznych i ekonomicznych. Publikacja będzie pomocna dla osób przygotowu­jących się na aplikacje prawnicze, samym aplikantom, w jaki sposób i wszystkim tym, którzy są zai

Wydawnictwo: Difin

ORGANY POMOCY PRAWNEJ

ORGANY POMOCY PRAWNEJ

Szustakiewicz Przemysław

Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia organizacji organów pomocy prawnej w Polsce. W sposób skondensowany ujmuje obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, ich historyczne umocowanie i ewolucję. Omawiana problematyka jest szczególnie ważna dla studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, politologicznych i ekonomicznych. Publikacja będzie pomocna dla osób przygotowu­jących się na aplikacje prawnicze, samym aplikantom, w jaki sposób i wszystkim tym, którzy są zai

Wydawnictwo: Difin

Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna

Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna

Szustakiewicz Przemysław

Publikacja określa od strony teoretycznej istotę stosunku służbowego osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych podobnie omawia, z szerokim przywołaniem orzecznictwa trybunałów administracyjnych, znaczenia opisywanego stosunku prawnego. Książka pozwoli czytelnikom, zainteresowanym tematyką funkcjonowania formacji zmilitaryzowanych, na zrozumienie zagadnień połączonych z charakterem, istotą i treścią stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin