Szymon Romanow

- Obrót wierzytelnościami


Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Szymon Romanow

Kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności hipotecznej w prawie polskim. Z praktycznego punktu widzenia mogą być pomocne w formułowaniu postanowień umów mając

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0