Szymon Romanow

- Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy


Obrót wierzytelnościami

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

Szymon Romanow

Kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności hipotecznej w prawie polskim. Z praktycznego punktu widzenia mogą być pomocne w formułowaniu postanowień umów mających za przedmiot wierzytelność hipoteczną.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska