Tadeusz Bojarski

- Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski


Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Tadeusz Bojarski

W komentarzu do kodeksu wykroczeń wyczerpująco omówiono zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych ustaw, których regulacje są kluczowe dla wykładni przepisów części szczególnej Kodeksu wykroczeń. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu wykroczeń dotyczące m.in.: odpowiedzialności uczestnika zorganizowanej imprezy sportowej za posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, ni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nauka o przestępstwie Tom 4

Nauka o przestępstwie Tom 4

Paprzycki Lech

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, wyrażając często odmienne, polemiczne poglądy na prezentowane zagadnienia, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem. Ze względu na kluczową dla nauki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Tadeusz Bojarski

W piątym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ujednolicenie postępowania, w którym dotychczas istniała konieczność stosowania przepisów z różnych działów prawa. Zmiany te dotyczą głównie przebiegu postępowania w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Książka jest skierowana zarówno do przedstawici

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Paprzycki Lech

Książka zawiera gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję dla praktyków prawa karnego, studentów kierunków prawniczych, aplikantów adwokackich, sędziów i prokuratorów. W książce zaprezentowano i omówiono:- okoliczności wyłączające bezprawność, gdzie szczegółowym komentarzem opatrzono m.in. instytucję obrony koniecznej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Źródła prawa karnego Tom 2 System Prawa Karnego

Źródła prawa karnego Tom 2 System Prawa Karnego

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

System Prawa Karnego dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polskie prawo karne Zarys części ogólnej

Polskie prawo karne Zarys części ogólnej

Tadeusz Bojarski

Wydanie IV podręcznika Polskie prawo karne uwzględnia przede wszystkim zmiany stanu prawnego zaistniałe w okresie od wydania poprzedniego. Dotyczą one w szczególności Kodeksu karnego i są nadal liczne, łącznie już ponad 40 od wejścia w życie Kodeksu. Niektóre spośród nich wynikają z potęgowania się ujemnych zjawisk społecznych, inne są następstwem ewolucji poglądów w kwestii racjonalności rozwiązań prawnych. Wszystkie wymagają odpowiedniego objaśnienia i temu służy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich

Tadeusz Bojarski

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz prezentuje założenia teoretyczne przyjętego modelu postępowania także kwestie sporne oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obowiązujący stan prawny, jak również zagadnienia związane z postulatami jego zmiany. Autorzy nawiązują do polskiej tradycji budowania rozwiązań systemowych w kwestii traktowania nieletnich, w tym do pierwszego polskiego projektu ustawy o sądach dla nieletnic

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku

Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku

Tadeusz Bojarski

Obowiązujący, trzeci polski kodeks karny z 1997 roku kształtował się pod hasłem osłabienia punitywności polskiego prawa karnego i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Zasadnicze zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego dotyczą części szczególnej (poszczególne przestępstwa) i rozwiązań w zakresie polityki karnej, ajk sankcje karne, nadzwyczajne obostrzenia kary, stosowanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Zmiany objęły w pewnym stopniu również niektóre

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej