Tadeusz Fijałkowski

- Kodeks Pracy 2020 Fijałkowski


Kodeks pracy

Kodeks Pracy 2020 Fijałkowski

Tadeusz Fijałkowski

Kodeks pracy komentarz zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Związki zawodowe. Emerytury górnicze. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Emerytury i renty z FUS: świadczenia rodzinne, zatrudnienie tymczasowe, renty socjalne, wypadki prz

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Kodeks pracy

Kodeks Pracy 2020 Fijałkowski

Tadeusz Fijałkowski

Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Związki zawodowe. Emerytury górnicze. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Emerytury i renty z FUS: świadczenia rodzinne, zatrudnienie tymczasowe, renty socjalne, wypadki przy pracy i chorob

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego kodeks rodzinny i opiekuńczy prawo prywatne międzynarodowe

Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego kodeks rodzinny i opiekuńczy prawo prywatne międzynarodowe

Tadeusz Fijałkowski

* koszty sądowe * wysokość wpisów w sprawach cywilnych * naruszenia prawa strony w sprawach sądowych * czynności sądów w sprawach z zakresu prawa międzynarodowego Ujednolicone teksty aktów prawnych, komentarz, orzecznictwo Wszystkie ustawy i akty wykonawcze są w wersjach ujednoliconych i aktualnym stanie prawnym.

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Kodeks pracy 2019 Fijałkowski

Kodeks Pracy 2020 Fijałkowski

Tadeusz Fijałkowski

Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Emerytury i renty z FUS. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Związki zawodowe. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Stan prawny styczeń 2014 rok.

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Kodeks pracy 2019 Fijałkowski

Kodeks pracy 2020 Fijałkowski

Tadeusz Fijałkowski

354 zmiany. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Związki zawodowe. Emerytury górnicze. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Emerytury i renty z FUS

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Kodeks pracy 2019 Fijałkowski

Kodeks pracy 2020 Fijałkowski

Tadeusz Fijałkowski

Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej. O szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Świadczenia rodzinne. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwi

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Gospodarka nieruchomościami Własność lokali Ochrona praw lokatorów

Gospodarka nieruchomościami Własność lokali Ochrona praw lokatorów

Tadeusz Fijałkowski

Zbiór aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i własności lokali opatrzony przypisami i objaśnieniami zawierającymi autorski komentarz, wzbogacony orzecznictwem sądowym. Książka zawiera jednolite teksty m.in. następujących aktów prawnych:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Kodeks drogowy Szkolenie egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierowców Komentarz

Kodeks drogowy Szkolenie egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierowców Komentarz

Tadeusz Fijałkowski

Znaki i sygnały drogowe Kierowanie ruchem drogowym Postepowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego Punkty karne za naruszenie przepisów

Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy

Tadeusz Fijałkowski

Najnowszy Kodeks Drogowy zawiera ustawę Prawo o ruchu drogowym uwzględniającą najnowsze jej zmiany. Zawiera ona uregulowania prawne dotyczące ruchu drogowego, uprawnień i obowiązków kierujących, kontroli ruchu drogowego, działań na rzecz bezpieczeństwa i warunków technicznych pojazdów. Ponadto w książce znalazły się informację o postępowaniu z kierowcami naruszającymi przepisy. Kodeks zawiera też przepisy dotyczące szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez ki

Wydawnictwo: Wydawnictwo WGP

Nieruchomości Jak uzyskać uprawnienia zawodowe

Nieruchomości Jak uzyskać uprawnienia zawodowe

Tadeusz Fijałkowski

Uzyskiwanie uprawnień i licencji zawodowych. Sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego. Sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Odbywanie praktyki zawodowej.

Wydawnictwo: Agencja Wydawnicza Mz