Tadeusz Smyczyński

- Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński podręcznik prawniczy do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego


Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński podręcznik prawniczy do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Tadeusz Smyczyński

W książce o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy co do ustawowych i umownych małżeńskich ustrojów majątkowych. Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck