Tadeusz Widła

- Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze


Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: - oględzin,- ujawniania, zabezpiec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.60 zł 99

Logika Widła Zienkiewicz

Logika Widła Zienkiewicz

Tadeusz Widła

Podręcznik z logiki wyd. Beck obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu: semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk. W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w pracy przyszłego prawnika. Pierwsze wydanie zostało dostosowane do wymogów wykładu z przedmiotu logika, wzbogacone o nową literaturę oraz uzupełnione i zaktualizowane.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 45.26 zł 59