Tatiana Chauvin

- Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka


Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka

Tatiana Chauvin

Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa. Oddając do druku obecne wydanie podręcznika wstępu do prawoznawstwa wyrażamy nadzieję, że czytelnicy tej pracy zdołają przy jej pomocy poznać oraz zrozumieć szczegółowe koncepcje i instytucje wspó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin

Tatiana Chauvin

Skrypt Becka Wstęp do Prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Wstęp do prawoznawstwa zawiera:- pojęcie prawa,- role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,- normy i przepisy prawne,- tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa. Dziesiąte wydanie podręcznika ze wstępu do prawoznawstwa nie zostało pomyślane jako wydanie jubileuszowe. Autorzy starali się, z jednej strony, usunąć niejasności i uproszczenia, które znalaz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wstęp do prawoznawstwa Skrypty Becka

Wstęp do prawoznawstwa Skrypty Becka

Tatiana Chauvin

Podręcznik, który jest wydawany i używany przez studentów od dwudziestu lat, zamieszczanie rozbudowanej przedmowy wydaje się zbyteczne. Minimalnie zmieniliśmy strukturę podręcznika, zachowując jednak podział na trzy części: pierwszą – poświęconą naukom prawnym, drugą – omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz trzecią – prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. Poprawiliśmy także drobne błędy i niejasności, które dostrzegliśmy w tekście

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wstęp do prawoznawstwa Winczorek

Wstęp do prawoznawstwa Winczorek

Tatiana Chauvin

Skrypt Becka zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, rolę i miejsce prawa w życiu społeczeństwa, normy i przepisy prawne, tworzenie, obowiążywanie oraz wykładnię prawa.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Tatiana Chauvin

Skrypt Wstęp do prawoznawstwa” zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpoczac studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojecie prawa, funkcje i miejsce prawa w zyciu społeczenstwa, normy i przepisy prawne, tworzenie, obowiazywanie oraz wykładnie prawa.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Tatiana Chauvin

Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porządków prawnych: porządku prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich oraz prawa międzynarodowego. Uwzględnia wpływ praw człowieka oraz procesów integracji europejskiej na kształtowanie się europejskiego porządku prawnego. P

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej