Teksty Ustaw

- Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące Beck 2020


Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące Beck 2020

Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu pracy Becka zawiera:Kodeks pracyPaństwowa Inspekcja PracyOrganizacje pracodawcówZwiązki zawodoweMinimalne wynagrodzenie za pracęDni wolne od pracyRozwiązywanie sporów zbiorowychZatrudnienie pracowników tymczasowychZakładowy fundusz świadczeń socjalnychoraz inne akty prawneKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłoweg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 34.45 zł 39

Aplikacje Prawnicze 2019 Egzamin wstępny i końcowy Testy Tom 1

Egzamin wstępny 2020 Teksty ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska Tom I

Teksty ustaw Aplikacje

Stan prawny: 1 czerwca 2020 r. Tom I zawiera: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo wekslowe, Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo spółdzielcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa o ochronie praw lokatorów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Aplikacje Prawnicze 2019 Egzamin wstępny i końcowy Testy Tom 2

Egzamin wstępny 2020 Teksty ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska Tom II

Teksty ustaw Aplikacje

Stan prawny: 1 czerwca 2020 r. Tom II zawiera: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, Prawo o prokuraturze, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Edycja cywilna

EDYCJA CYWILNA Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych

Teksty Ustaw Becka

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA CYWILNA 2020 zawiera 15 aktów prawnych: Kodeks cywilny, Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 60.13 zł 69

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 19 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 912 i poz. 1495), 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Edycja karna

EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych

Teksty Ustaw Becka

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o św

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 60.13 zł 69

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym wysokość grzywien taryfikator mandatów oświadczenie kolizji wypadku szkolenie kierowców

Teksty Ustaw 2020

Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ustawę – Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, taryfikator punktów karnych, program szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wyciągi z Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 13 czerwca

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Artur Hołda

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka uwzględnia liczne zmiany podatkowe na 2020 r. oraz zawiera omówienie zm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące 2020 Beck

Teksty Ustaw Becka

Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Publikacja zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 34.45 zł 39

KPC Kodeks postępowania cywilnego Beck

KPC Kodeks postępowania cywilnego Beck Reforma KPC

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, którye wchodzą w życie: 7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). 30.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070). 7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 34.45 zł 39