Teksty Ustaw 2020

- Ustawa o rachunkowości Przepisy Wolters


Ustawa o rachunkowości Przepisy w dobrej cenie

Ustawa o rachunkowości Przepisy Wolters

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 22.07.2019 r. W 20. wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami ustawy objaśniają ich sens. Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym wysokość grzywien taryfikator mandatów oświadczenie kolizji wypadku szkolenie kierowców

Teksty Ustaw 2020

Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ustawę – Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, taryfikator punktów karnych, program szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wyciągi z Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 13 czerwca

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy

Kodeks pracy przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W najnowszym 41. wydaniu Kodeksu pracy uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu objaśniają ich

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks karny

Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z 15 marca 2019 r. o z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania administracyjnego Przepisy

Kodeks postępowania administracyjnego Przepisy

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 18.07.2019 r. W najnowszym 33. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z 16

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przepisy

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 22.07.2019 r. W obecnym wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245), wchodzącej w życie 1 września 2019 r., ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk sejmowy nr 3475; oczekuje na podpis Prezydenta RP), wchodzącej w życie 1 stycznia 2020 r. W książce zamieszczono sk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska