Teksty Ustaw Becka

- Podatki 2018 Beck


podatki-2018-beck.jpg

Podatki 2018 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 86.89 zł 99

kp-kodeks-cywilny-prawo-beck.jpg

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają: - Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali - Spółdzielnie mieszkaniowe - Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz stud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 30.79 zł 39

podatkowe-bilansowe-zamkniecie-roku-2018.jpg

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Wysyłka książki nastąpi 20 grudnia 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 170.49 zł 199

kodeks-cywilny-kodeks-postepowania-cywilnego-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-koszty-sadow.jpg

Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 rok. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks cywilny:9.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)25.11.2018 r. – zmiana z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)Nowy tekst jednol

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 52.79 zł 65

ksiazka-podatki-2019-beck.jpg

Podatki 2019 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku doc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kpa2014-kodeksadministracyjny.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks postępowania administracyjnego:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544)25.11.2018 r. – zmiana z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 li

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 52.79 zł 65

kodeks-spolek-handlowych-krajowy-rejestr-sadowy-monitor-sadowy-i-gospodarczy-prawo-upadlosciowe-i-naprawcze.jpg

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks spółek handlowych:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544),1.10.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 52.79 zł 65

kodeks-karny-edycja-sadowa.jpg

Kodeks karny Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks karny:Nowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)Kodeks wykroczeń1.7.2018 r. – zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361)Kodeks postępowania karnego:1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o komornikach s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 52.79 zł 65

kodeks-postepowania-cywilnego-ustawy-2018.jpg

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera:- Kodeks postępowania cywilnego- Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym- Komornicy sądowi i egzekucja- Koszty sądowe w sprawach cywilnych- Prokuratura Generalna Skarbu Pańs

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 35.19 zł 45

kodeks-spolek-handlowych-2018-ustawy.jpg

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomoś

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 35.19 zł 45