Teksty Ustaw Becka

- Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące


ksiazka+kp-kodeks-kpa-prawo-beck.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administracyjnego zawierają: - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustrój sądów administracyjnych - Postępowanie egzekucyjne w administracji - Postępowanie przed sądami administracyjnymi - Samorządowe kolegia odwoławcze - Trybunał Konstytucyjny - Ordynacja podatkowa oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 34.09 zł 39.99

podatkowe-bilansowe-zamkniecie-roku-2018.jpg

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W 2018 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Weszła w życie 1.1.2018 r. Je

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 181.49 zł 199

ksiazka-podatki-2019-beck.jpg

Podatki 2018 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 92.39 zł 99

ksiazka-prawo-nieruchomosci-prawo-beck.jpg

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kodeks-pracy-2018-ustawy.jpg

Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu pracy Becka zawiera:Kodeks pracyPaństwowa Inspekcja PracyOrganizacje pracodawcówZwiązki zawodoweMinimalne wynagrodzenie za pracęDni wolne od pracyRozwiązywanie sporów zbiorowychZatrudnienie pracowników tymczasowychZakładowy fundusz świadczeń socjalnychoraz inne akty prawneKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 34.09 zł 39.99

kp-kodeks-konstytucyjne-prawo-beck.jpg

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z prawa konstytucyjnego zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - Trybunał Stanu - Trybunał konstytucyjny oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa konstytucyjnego. Adresowana jest do prawnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 36.29 zł 45

kpk+kodeks+2016+ustawa.jpg

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kodeks-karny-oraz-ksiazka-becka.jpg

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kodeks-spolek-handlowych-2018-ustawy.jpg

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-podatki-2019-beck.jpg

Podatki 2019 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 92.39 zł 99