Teksty Ustaw Becka

- Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa


KodekscywilnyEdycjasadowa2013.jpg

Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) – weszła w życie 15.3.2018 r. zmiana z ustawy – Przepisy wprowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 51.69 zł 65

kk-2013-kodeks-karny-beck-karnego.jpg

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego,- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,- Prze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 51.69 zł 65

kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-edycja-sadowa-beck.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmiany:KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 51.69 zł 65

ksiazka-prawo-nieruchomosci-prawo-beck.jpg

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 38.49 zł 49

podatki-2018-beck.jpg

Podatki 2018 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 82.94 zł 99

kodeks-cywilny-kodeks-rodzinny-opiekunczy-beck.jpg

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają: - Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali - Spółdzielnie mieszkaniowe - Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz stud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 30.79 zł 39

kp-kodeks-kpa-prawo-beck.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnegoUstrój sądów administracyjnychPostępowanie egzekucyjne w administracjiPostępowanie przed sądami administracyjnymiSamorządowe kolegia odwoławczeTrybunał KonstytucyjnyOrdynacja podatkowaoraz inne akty prawneKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa administracyjnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 30.79 zł 39

kodeks-spolek-handlowych-2018-ustawy.jpg

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepis

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 35.19 zł 45

kp-kodeks-konstytucyjne-prawo-beck.jpg

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 14 lutego 2018 r. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - Trybunał Stanu - Trybunał konstytucyjny oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa konstytucyjnego. Adresowana jest d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 35.19 zł 45

kpk+kodeks+2016+ustawa.jpg

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 38.49 zł 49