Teresa Kiziukiewicz

- Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz


Rachunkowosc-zarzadcza-Kiziukiewicz.jpg

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej na potrzeby rachunkowości za

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Rachunkowosc-zarzadcza-Kiziukiewicz-2.jpg

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Teresa Kiziukiewicz

Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

kiziukiewicz-rachunkowosc-komentarz-2017.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

kiziukiewicz-rachunkowosc-komentarz.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Teresa Cebrowska

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady. W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmian

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

PWEW-00814.jpg

Rachunkowość nie tylko dla księgowych

Teresa Kiziukiewicz

Powszechne jest mniemanie, że rachunkowość jest głównie dla księgowych. Jest to mylne podejście, ponieważ podstawową funkcją rachunkowości jest dostarczanie informacji o jednostce gospodarczej. Adresatami tych informacji są różni odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy dzięki nim mogą odnieść wiele korzyści, pod warunkiem jednak, że rozumieją ich wymowę i potrafią się n

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

EKSP-1301.jpg

Rachunkowość

Teresa Kiziukiewicz

Zamiarem autorów było stworzenie pracy, która mogłaby służyć jako materiał dydaktyczny do nauczania rachunkowości, a także do uzupełniania kwalifikacji w tej dziedzinie. Osoby poznające po raz pierwszy zasady prowadzenia rachunkowości mogą z niej korzystać dzięki zawartości początkowych rozdziałów, które obejmują wprowadzenie do przedmiotu i umożliwiają poznanie zasad i met

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

DIFI-VR100.jpg

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych

Teresa Kiziukiewicz

W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości. W pierwszej części omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości. Pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe us

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin