Teresa Konarska

- Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły


Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły

Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły

Teresa Konarska

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:- sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy;- ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela;- wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela;- ustalanie i udzielanie urlopu wyp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.38 zł 69

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły

Teresa Konarska

Celem książki jest zapoznanie czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty - szczególnie dotyczących nawiązywania, przekształcania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Dodatkowo w książce Szkolne prawo pracy omówiono takie zagadnienia, jak: - ustalanie kwalifik

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Szkolne prawo pracy

Szkolne prawo pracy

Teresa Konarska

Poradnik Szkolne prawo pracy zapoznaje Czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. W książce szczegółowo omówiono nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, ustalanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela, awans zawodowy i ocenę pracy nauczyciela, czas pracy nauczyciela, świadczenia i uprawnienia wynikaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska