Teresa Liszcz

- Prawo pracy Liszcz


Prawo pracy Liszcz

Prawo pracy Liszcz

Teresa Liszcz

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:- definicji pracownika młodocianego,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,- zatrudniania pracowników tymczasowych. Atutem książki Prawo pracy są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza uwzgl

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 58.27 zł 75

System prawa pracy

System prawa pracy

Baran Krzysztof Wojciech

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, - przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa, - podstaw aksjologicznych i etycznych praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 220.79 zł 299

Prawo pracy

Prawo pracy

Teresa Liszcz

Podręcznik Prawo pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy w tym zagadnienia ogólne, prawo stosunku pracy, prawo ochrony pracy i zbiorowe prawo pracy. Atutem książki są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza, uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu

Wydawnictwo: LexisNexis Polska