Tomasz Aniukiewicz

- Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe to praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania wraz z wzorami pism procesowych oraz schematami i problematyką kosztów. Publikacja łączy w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz

Książka adresowana w szczególności do prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych. Książka stanowi zbiór wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych, przygotowanych w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający wykorzystywanie ich w praktyce. Istotą książki jest uwzględnienie w niej zarówno formalnych, jak i merytorycznych aspektów konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska