Tomasz Cygan

- Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT


REGULAMINY I PROCEDURY W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT

Tomasz Cygan

Tworzenie regulaminów w działach IT często traktowane jest jako przykry obowiązek. Tymczasem odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury, mogą uratować firmę i instytucję od przykrych konsekwencji i kłopotów. Jakie dokumenty są potrzebne, kluczowe i obligatoryjne, a które tylko fakultatywne? Czy wystarczy przygotować je w postaci elektronicznej, czy muszą mieć również wersję drukowaną? Jak je opracować, by nie stały się tylko kolejnym niepotrzebnym dokumentem, ale znalaz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Tomasz Cygan

Książka dla administratora bezpieczeństwa informacji ABI rozwiązuje konkretne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Autor publikacji udziela praktycznych porad dotyczących m.in. opracowania dokumentacji polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz rejestrowania czynności przetwarzania i zgłaszania naruszania ochrony danych osobowych. Wskazuje techniczne i organizacyjne środki ochrony zabezpiecza

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom