Tomasz Czajka

- BHP w gastronomii film na pendrivie prezentacja zasad bezpieczeństwa BHP


BHP w gastronomii (format DVD)

BHP w gastronomii film na pendrivie prezentacja zasad bezpieczeństwa BHP

Tomasz Czajka

Uciążliwe warunki pracy, zmienny mikroklimat, pośpiech, stres związany z kontaktem z klientem, praca, szczególnie w wysokim sezonie turystycznym, wykonywana często przez osoby niedoświadczone i młode – wszystko to sprawia, że praca w restauracji, barze itp. to praca, w której bardzo łatwo o wypadek, szczególnie gdy do tego dodamy ostre narzędzia, prąd elektryczny, gaz oraz łatwopalne ciecze. Film BHP w gastronomii to prezentacja zasad bezpieczeństwa, pokaz dobrych i złych prak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK