Tomasz Czech

- Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2


Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2

Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2

Konrad Osajda

Tom 2 do kodeksu cywilnego zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utrata własności, a w tym zasiedzenie, współwłasność (zasady zarządu rzeczą wspólną i zniesienia współwłasności), ochrona własności – uregulowanie roszczenia o wydanie przedmiotu własności (skarga windykacyjna) oraz o zaprzestanie dokonywania naruszeń (skar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

Tomasz Czech

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił m.in.: reklamie kredytu hipotecznego, ocenie zdolności kredytowej konsumenta, procedurze zawierania umowy o kredyt hipoteczny, treści tej umowy, dochodzeniu ros

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawa konsumenta Komentarz

Prawa konsumenta Komentarz omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta

Tomasz Czech

Komentarz z prawa konsumenckiego skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz zawiera obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta. Przedstawiono w niej kompleksową analizę instrumentów ochrony konsumenta z uwzględnieniem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska