Tomasz Kęska Leszyński

- Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Komentarz


Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania

Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Komentarz

Tomasz Kęska Leszyński

Komentarzu tematyka dotyczy rozporządzenia Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. Opracowanie przybliża czytelnikowi przyjęte unijne rozwiązania normatywne i cele zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Uwzględniono w nim m.in. ustawę z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy − Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235), która weszła w życie 1.4.2019 r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck