Tomasz Korol

- NOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE


NOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Tomasz Korol

Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo omówiono:- etapy rozwoju metod analizy finansowe

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

Tomasz Korol

Problematyka stanowiąca przedmiot rozważań zawartych w książce jest niezwykle aktualna i bardzo trudna, a jej znaczenie będzie systematycznie rosło w warunkach gospodarki rynkowej i stale wzrastającej konkurencji. Autorzy zajęli się w pracy modelowaniem prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich 10 lat, koncentrując swoją uwagę na doborze metod, ich modyfikacji, doborze odpowiedniej próby uczącej i testującej, identyfikacji kluczowych wskaźnikó

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu