Tomasz Krywan

- VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku


VAT 2020 Komentarz

VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku

Tomasz Krywan

VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r., a także wchodzące w życie 1 lipca 2020 r. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, a także omawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przep

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0,00 zł 0

Koszty 2020 po zmianach

Koszty 2020 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej 1/2020

Tomasz Krywan

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2020 r. podatników czekają istotne zmiany w tym zakresie. Najważniejsze z nich polegają na dodaniu: do obu usta

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0,00 zł 0

JPK VAT 2020 Instrukcja wdrożenia

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Tomasz Krywan

1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Nowy plik JPK VAT składać się będzie z dwóch części, tj.: z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K, z części ewidencyjnej, która zastąpi obec

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 36,29 zł 39

VAT 2020 Komentarz

VAT 2020 Komentarz Krywan

Tomasz Krywan

Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany będą wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod każdym zmienionym artykułem. Autor komentarza „VAT 2019” w przystępny sposób na przykładach omawia, na czym polega każda zmiana, jak ją stosować w praktyce i od kiedy. Uwzględnia zmiany uchwalone w lipcu i w sierpniu 2019 r., które będą obowiązywać od 1 września i 1 listopada 2019 r. oraz 1

Wydawnictwo: Infor

Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT

Tomasz Krywan

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT). Autor, doś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatki najważniejsze zmiany

Podatki 2020 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

Łukasz Chłond

Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie: obniżonej 9% stawki CIT, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, obowiązków płatników PIT, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych, ulgi IP Box, nowych zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych, certyfikatów rezydencji i nowych zasad poboru podatku u źródła, podatku od przychodów z nieru

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Koszty 2020 po zmianach

Koszty 2020 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej

Tomasz Krywan

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2019 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:rozliczania kosztów samochod

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0,00 zł 0

CIT 2020 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

CIT 2020 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Tomasz Krywan

PRZEDSPRZEDAŻ - Wysyłka po 22 stycznia 2018 r. Początek 2018 r. przyniósł wyjątkowo dużo zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – jest to najszerzej znowelizowana ustawa podatkowa. Nasza publikacja ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie a co za tym idzie ułatwienie stosowania wyjątkowo dużej ilości nowych przepisów. W opracowaniu komentarz eksperta do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 2018 roku, wraz z ujednoliconym tek

Wydawnictwo: Infor

Podatki 2020 cz. 1 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Podatki 2020 cz. 1 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Tomasz Krywan

W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: ordynacja podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), uszczelnienie i digitalizacja systemu podatkowego (JPK)

Wydawnictwo: Infor

Podatki 2020 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Podatki 2020 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Tomasz Krywan

W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) , zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt), podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne , projektowane zmiany W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)- Zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt)- Podatek akcyzowy- Podatki i opłaty lokalne- Projektowane zmiany

Wydawnictwo: Infor