Tomasz Krywan

- VAT 2019 Komentarz do zmian od 1 września 2019 roku


VAT Komentarz do zmian

VAT 2019 Komentarz do zmian od 1 września 2019 roku

Tomasz Krywan

Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany będą wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod każdym zmienionym artykułem. Autor komentarza „VAT 2019” w przystępny sposób na przykładach omawia, na czym polega każda zmiana, jak ją stosować w praktyce i od kiedy. Uwzględnia zmiany uchwalone w lipcu 2019 r., które będą obowiązywać od września i listopada 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

Wydawnictwo: Infor

Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT

Tomasz Krywan

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT). Autor, doś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatki najważniejsze zmiany

Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

Łukasz Chłond

Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie: obniżonej 9% stawki CIT, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, obowiązków płatników PIT, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych, ulgi IP Box, nowych zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych, certyfikatów rezydencji i nowych zasad poboru podatku u źródła, podatku od przychodów z nieru

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Koszty 2019 po zmianach

Koszty 2020 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej

Tomasz Krywan

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2019 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:rozliczania kosztów samochod

Wydawnictwo: Infor

CIT 2019 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

CIT 2019 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Tomasz Krywan

PRZEDSPRZEDAŻ - Wysyłka po 22 stycznia 2018 r. Początek 2018 r. przyniósł wyjątkowo dużo zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – jest to najszerzej znowelizowana ustawa podatkowa. Nasza publikacja ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie a co za tym idzie ułatwienie stosowania wyjątkowo dużej ilości nowych przepisów. W opracowaniu komentarz eksperta do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 2018 roku, wraz z ujednoliconym tek

Wydawnictwo: Infor

VAT 2019 Komentarz

VAT 2019 Komentarz Krywan

Tomasz Krywan

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także ponad 300 praktycznych przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów kra

Wydawnictwo: Infor

Koszty 2019 po zmianach

Koszty 2019 po zmianach

Tomasz Krywan

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych.Dodatkowo, w 2018 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:- rozliczania wydatków na nab

Wydawnictwo: Infor

Podatki 2019 cz. 1 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Podatki 2019 cz. 1 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Tomasz Krywan

W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: ordynacja podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), uszczelnienie i digitalizacja systemu podatkowego (JPK)

Wydawnictwo: Infor

Podatki 2019 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Podatki 2019 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

Tomasz Krywan

W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) , zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt), podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne , projektowane zmiany W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)- Zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt)- Podatek akcyzowy- Podatki i opłaty lokalne- Projektowane zmiany

Wydawnictwo: Infor

VAT 2019 Komentarz

VAT 2019 Komentarz Infor

Tomasz Krywan

Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Uwzględnia zmiany które wchodzą w życie 1.1.2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację oraz 1 marca 2017 r. Komentarz VAT to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące jak rozliczać VAT. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny

Wydawnictwo: Infor