Tomasz Michalik

- VAT Komentarz Michalik


vat-komentarz-michalikk.jpg

VAT Komentarz Michalik

Tomasz Michalik

VAT Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zakresu opo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 379

orzecznictwo-sprawach-podatkowych-komentarz.jpg

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 153.23 zł 199

VAT2012PodatkowyKomentarz.jpg

VAT 2012 Podatkowe Komentarze Becka

Tomasz Michalik

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku VAT w praktyce. W komentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności Dyrektywy 2006/112. Opracowanie problematyki z zakresu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck