Tomasz Michalik

- VAT Komentarz Michalik


VAT Komentarz Michalik

VAT Komentarz Michalik

Tomasz Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, impor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.14 zł 299

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.12 zł 199

VAT 2019 Podatkowe Komentarze Becka

VAT 2019 Podatkowe Komentarze Becka

Tomasz Michalik

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku VAT w praktyce. W komentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności Dyrektywy 2006/112. Opracowanie problematyki z zakresu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck