Tomasz Niedziński

- Ubezpieczenia społeczne


ksiazka-o-pismach-z-ubezpieczen-spolecznych.jpg

Ubezpieczenia społeczne

Tomasz Niedziński

Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społecznych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism oraz formularzy najczęściej występujących w praktyce wraz z objaśnieniami jak powinny zostać wypełnione.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

pisma-umowy-z-zakresu-prawa-pracy.jpg

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Tomasz Niedziński

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniony został o uwagi i objaśnienia. Ponadto, objaśnienia opatrzone zostały hasłami i połączone z odpowiednim

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 166.32 zł 189

ostawaradcachprawnychkomentarz.jpg

Ustawa o radcach prawnych Komentarz

Tomasz Scheffler

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Poruszane w Komentarzu kwestie odnoszą się do zasad wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasad organizacji i działania samorządu radców prawnych, w tym również do m.in.:uprawnień do wykonywania zawodu radcy praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 219.12 zł 249

prawo-prac-komentarz-2017-pisma.jpg

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Tomasz Niedziński

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest już drugą ustawą regulującą problematykę pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-7308x.jpg

Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy warunków pracy u pracodawcy

Tomasz Niedziński

Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Opracowanie stanowi praktyczny poradnik dla pracodawców, służb kadrowych, członków zakładowych służb i komisji bhp, radców prawnych, mających ustawowy obowiązek nadzoru i kontroli warunków pracy w zakładzie pracy. Zawiera bog

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck