Tomasz Radziszewski

- Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych


Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Tomasz Radziszewski

Książka w praktyczny sposób przedstawia długo oczekiwane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego informacji niejawnych. Autorzy wyczerpująco omówili w niej takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Tomasz Radziszewski

Jak efektywnie zarządzać archiwalną dokumentacją elektroniczną? W jaki sposób archiwizować dokumenty w systemie EZD? Komu należy udostępnić dokumentację znajdującą się w archiwum i kiedy można odmówić jej udostępnienia? Jakie informacje powinny się znaleźć w metadanych dokumentu elektronicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza książka na temat prawnychi technicznych rozwiązań wykorzystywanych w procesie archiwizacji dokumentów elektronicznych. Dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom