Treścińska Iwona

- Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce


Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Treścińska Iwona

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer