Trzpioła Katarzyna

- Inwentaryzacja 2020 + CD z wzorami dokumentów


Inwentaryzacja 2020 + CD z wzorami dokumentów

Inwentaryzacja 2020 + CD z wzorami dokumentów

Trzpioła Katarzyna

Inwentaryzacja 2018 kompleksowo omawia zagadnienia związane z inwentaryzacją. Jest to przewodnik, który krok po kroku wskaże, w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację w sposób prawidłowy, tak aby stanowiła ona podstawą do sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Na płycie CD znajdują się wzory dokumentów, które ułatwią pracę i pomogą uniknąć pomyłek.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Leasing Praktyczne wskazówki i omówienie zmian 2020

Leasing Praktyczne wskazówki i omówienie zmian 2020

Brzozowska Katarzyna

W publikacji Leasing. Praktyczne wskazówki, zmiany 2019 zagadnienie leasingu zostaje ukazane w świetle ustawy o CIT i ustawy o VAT wraz praktycznym porównaniem leasingu z kredytem bankowym. Publikacja omawia także zagadnienie podwójnej ewidencji leasingu, które ma miejsce w przypadku, gdy ta sama umowa do celów bilansowych ma charakter leasingu finansowego, a do celów podatkowych – leasingu operacyjnego. Przedstawione zostały również zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu samochod

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Zamknięcie roku w PKPiR 2020

Zamknięcie roku w PKPiR 2020

Brzozowska Katarzyna

Zamknięcie roku w PKPiR 2018 kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, w jaki sposób postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówione na praktycznych przykładach.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2020 rok krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2020 rok krok po kroku

Trzpioła Katarzyna

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok krok po kroku to niezbędne źródło wiedzy i dobrych praktyk dla każdego księgowego i zarządzającego w organizacji pozarządowej. Dzięki publikacji mogą sporządzić sprawozdanie sprawnie i bezbłędnie wg aktualnych wymagań. Autorka omawia wzór sprawozdania finansowego i podpowiada, w jaki sposób prezentować w nim niezbędne informacje. Poradnik zawiera także podpowiedzi, w jaki sposób na co dzień prowadzić księgowoś

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Krok po kroku

Trzpioła Katarzyna

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku. 140 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawdź, co zmieniło się w przepisach Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. W publikacji znajdziesz informacje o zmianach w przepisach, które musisz uwzględnić sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 rok, wskazówki eksperta, praktyczne

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2020

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2020

Trzpioła Katarzyna

Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachunkowymi. Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w prakt

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Krok po kroku

Trzpioła Katarzyna

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni - teraz to możliwe! Skorzystaj z gotowych wzorów, komentarzy i praktycznych przykładów. Zwróć uwagę na zmiany w przepisach, które musisz uwzględnić! Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku. 130 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Poradnik uwzględnia zmiany w przepisach Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkow

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Źródła finansowania NGO Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Źródła finansowania NGO / Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Liżewski Sławomir

Źródła finansowania NGO Organizacje pozarządowe, chcąc prowadzić swoją działalność, muszą w pierwszej kolejności zgromadzić odpowiednią ilość środków niezbędnych do realizacji swoich celów statutowych. Przyjmuje się, że sposoby finansowania działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze z nich to przede wszystkim środki pieniężne lub inne składniki majątku otrzymane m.in. w drodze darowizny, spadku, wpływ

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2020

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2020

Trzpioła Katarzyna

Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSSF z ustawą o rachunkowości. Każdy z międzynarodowych standardów jest opisany z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości.

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Zeszyty Księgowego nr 5 Rozliczenia podatkowe za rok 2020

Zeszyty Księgowego nr 5 Rozliczenia podatkowe za rok 2020

Trzpioła Katarzyna

Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy PIT, którzy muszą swoje zeznanie sporządzić do 2 maja (poniedziałek). W tym numerze Zeszytu Księgowego podpowiadamy, na które rzeczy zwrócić uwagę, dokonując rozliczeń. Wskazujemy aktualne formularze podatkowe, opisujemy przysługujące ulgi oraz podpowiadamy, w jaki spo

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego