Twoje Prawo

- Kodeks drogowy 2021 Twoje Prawo Beck


Kodeks drogowy Twoje Prawo

Kodeks drogowy 2021 Twoje Prawo Beck

Twoje Prawo

Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:1.7.2020 – ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087)4.9.2020 r. - ustawa z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517)4.10.2020 r., 4.12.2020 r., 5.12.2020 r., 4.6.2021 r., 4.9.2021 r., 1.1.2022 r., 4.9.2022 r. – ustawa z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska

Edycja prokuratorska

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413) 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo mieszkaniowe

Prawo mieszkaniowe 2021 Twoje Prawo Beck

Flisek Aneta

Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Prawo spółdzielcze 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem2020, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) 18.4.2020 r. – Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenian

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo

KKS Kodeks Karny Skarbowy 2021 Ustawa Twoje Prawo

Flisek Aneta

Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o finansach publicznych Twoje Prawo

Ustawa o finansach publicznych 2021 Twoje Prawo Beck

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie: 29.2.2020 r. – Ustawa z 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284) 8.3.2020 r. – Ustawa z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego Twoje prawo

KPK Kodeks postępowania karnego 2021 Twoje

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny, Nowy tekst jednolity, Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413) 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektór

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo wykroczeń Twoje Prawo

Prawo wykroczeń 2021 Twoje Prawo Beck

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks wykroczeń 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) 24.6.2020 r. – Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębio

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny wykonawczy 2020 Beck

KKW Kodeks karny wykonawczy 2021 Twoje Prawo Beck

Twoje Prawo

Poręczne, kieszonkowe wydanie kodeksu karnego wykonawczego po nowelizacji prawa karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. Stan prawny: 1 września 2020 r. Zawiera zmianę wchodzącą w życie 1.1.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) – w podwójnym stanie prawnym.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

KP Kodeks pracy Florek

KP Kodeks pracy 2021 Twoje Prawo Beck

Florek Ludwik

Stan prawny: 1 września 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.12.2020 r. – Ustawa z 06.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432) Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks pracy Wyciąg z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zamówień publicznych Twoje prawo

Prawo zamówień publicznych 2021 Twoje prawo Ustawa Beck

Flisek Aneta

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja zawiera nową ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która wchodzi w życie 1.1.2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.1.2021 r. - Ustawa z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492), 1.3.2021 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288). Książka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck