Urbańska Bożek Maria

- Bojaźń i drżenie


bojazn-i-drzenie-935936i.jpg

Bojaźń i drżenie

Urbańska Bożek Maria

Książka jest komentarzem fragmentu Księgi rodzaju Starego Testamentu, w którym stary Patriarcha Abraham zostaje postawiony w obliczu nakazu Boga do uśmiercenia swojego syna Izaaka. Duńczyk zarysowuje tu w sposób niebanalny, a jednocześnie przejmujący, tak zwaną sytuację konfliktową, doniosły problem etyczny, wskazując jednocześnie na różne sposoby jej rozstrzygania, jako że od cz

Wydawnictwo: Marek Derewiecki

Cena: 23.51 zł 26.32