Ustawy w praktyce

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Ustawa-o-informatyzacji-komentarz-beck.jpg

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ustawa-o-Samorzadowych-Kolegiach-Odwolawczych-Komentarz.jpg

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Michał Frączkiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

specustawa-mieszkaniowa-komentarz.jpg

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Ustawy w praktyce

Niniejszy komentarz stanowi pierwsze na rynku książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych. Określana jest ona popularnie jako „specustawa mieszkaniowa", nazywana bywa też „lex deweloper".

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 192.49 zł 199

ksiazka-komentarz-prawo-wieczyste.jpg

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Piotr Wancke

Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5 października 2018 r. Samo przekształcenie dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 113.52 zł 129

ustawy-samorzadowe-komentarz.jpg

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy w praktyce

Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegół

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

ustawa+udostepnianie+informacji+srodowisku+ochronie.jpg

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Bartłomiej Opaliński

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej prak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ustawa-komentarz-wspieranie-rodziny-komentarz.jpg

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Barbara Królak

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adreso

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 204.49 zł 259