Vademecum specjalisty

- Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD


vademecum-wojta-burmistrza.jpg

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum specjalisty

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta , płyta CD. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

vademecumsekretarzajednostkisamorzaduterytorialnego.jpg

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o samorządzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 142.55 zł 179

Vademecumrachunkowe.jpg

Vademecum głównego księgowego

Monika Kaczurak Kozak

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kład

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 149.03 zł 189

Vademecumradnegojednostkisamorzaduterytorialnego.jpg

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Adam Hać

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Vademecum-skarbnika-jednostki-samorzadu-terytorialnego.jpg

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publiczne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 132.48 zł 169

brak.jpg

VADEMECUM SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO

Piotr Walczak

W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. wolne środki, mechanizm podzielonej płatności w VAT, zarządzanie długiem, bilans skonsolidowany, informacja dodatkowa w bilansie JST, itd.). P

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck