Walczak Piotr

- Gniazda Tom 1 Naznaczeni przez Tyche


Gniazda Tom 1 Naznaczeni przez Tyche

Gniazda Tom 1 Naznaczeni przez Tyche

Walczak Piotr

Dwudziestopięcioletni Jack jako dziecko uległ wypadkowi samochodowemu, w którym zginęli jego rodzice. Gdy leżał w szpitalu, na jego piersi pojawiły się cztery znamiona, a w powracającym śnie widział cztery dwuletnie dziewczynki i słyszał słowa: znajdź, ucz, chroń. Jako dorosły mężczyzna odszukał cztery dziewczyny. Każda ma na ciele jedno z jego znamion. Wszystkie są pięknymi kobietami o nieprzeciętnej inteligencji, urodzonymi czternastego czerwca, dokładnie dwa lata po n

Wydawnictwo: Novae Res

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Walczak Piotr

Jak zwiększyć potencjał finansowy jednostki samorządu terytorialnego, stosując nietypowe, ale bezpieczne instrumenty finansowe Książka przedstawia zasady funkcjonowania instrumentów finansowych i rozwiązań , dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego, zwiększą swój potencjał finansowy i ekonomiczny i wykonają określone zamierzenia – przede wszystkim inwestycyjne. Jest to szczególnie istotne w obliczu pozyskania znaczących środków finansowych w ramach kolejnej persp

Wydawnictwo: C.H. Beck

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Walczak Piotr

Do 15 listopada należy przygotować projekt uchwały budżetowej na 2016 r. oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. Wyjaśnienia jak sporządzić te uchwały oraz opracować uchwały zmieniające WPF oraz uchwałę budżetową znajdą Państwo w niniejszej publikacji. Książka ta zawiera wzory i porady w zakresie opracowania tekstu projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej. Rozwiązuje problemy w zakresie przygotowania uch

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa

Walczak Piotr

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej Fi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Walczak Piotr

Kolejne zmiany w przepisach o finansach publicznych, wprowadzone w szczególności ustawą z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawą z 9.5.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 911), które weszły w życie odpowiednio 28.12.2013 r. i 11.7.2014 r., miały także znaczenie dla kształtu WPF. Nowelizacje te wprowadziły zmiany w odniesieniu do zakresu wyłączeń z oblicze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego

Walczak Piotr

Vademecum głównego księgowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Walczak Piotr

Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE. Książka stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnień związanych z zaciąganiem, ewidencją, sprawozdawczością i spłatą przez samorząd zobowiązań dłużnych, prezentując w szczególności kwestie dotyczące:- prawnych uwarunkowań zaciągania zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje) oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji;- prezentowania kwoty długu i jego spłaty w wieloletniej prognozie finansowej JST;

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck