Warylewski Jarosław

- Prawo karne Część ogólna Warylewski


Prawo karne Część ogólna

Prawo karne Część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka stanowi opracowanie systemowe, w którym skomentowano zróżnicowane poglądy doktryny, w szerokim zakresie przywołano orzecznictwo ilustrujące omawiane instytucje oraz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim

Warylewski Jarosław

Książka zawiera komentarz do tekstu ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także tekst ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 28 lipca 2005 r., obowiązujący do dnia 4 października 2005 r. i tekst ustawy w brzmieniu po nowelizacji z dnia 28 lipca 2005 r., obowiązujący od dnia 5 października 2005 r. z późniejszymi zmianami. Załączony jest również tekst wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 list

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

Warylewski Jarosław

Dzieło zawierające gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego tak jak: radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów oraz aplikantów i studentów jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym. W 2 wydaniu uwzględniono wszelkie zmiany ustawodawcze uchwalone

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne część ogólna Warylewski

Prawo karne część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka zdecydowanie wykracza poza materiał obowiązujący na studiach prawniczych, stanowiąc opracowanie systemowe, w którym skomentowano zróżnicowane poglądy doktryny, w sz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

Warylewski Jarosław

Dzieło zawierające gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego tak jak: radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów oraz aplikantów i studentów jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym. 10 tom Systemu Prawa Karnego, poświęcony jest przestępstwom p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne Część ogólna Podręczniki LexisNexis

Prawo karne Część ogólna Podręczniki LexisNexis

Warylewski Jarosław

Stan prawny 31.08.2012 rok. Podręcznik ten ma służyć przede wszystkim studentom, którzy na uniwersyteckich wydziałach prawa i administracji oraz na różnych kierunkach w innych szkołach wyższych podejmują trud nauki prawa karnego materialnego. Prezentacja materiału i jego zakres uczyni tę publikację przydatną i interesującą nie tylko w zakresie dydaktyki, ale również w procesie poznawania, badania i stosowania prawa karnego przez teoretyków i praktyków (w szczególności a

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Warylewski Jarosław

prawo karne prawo karne materialne prawo karne wykonawcze psychiatria sądowa Lektura "Czas i jego znaczenie w prawie karnym" to materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego również Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego