Weronika Wenda

- Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy