Weronika Wenda

- Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy


Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy

Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy

Weronika Wenda

Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy. W publikacji w kompleksowy sposób omówiono wszystkie aspekty prawne związane z prawem odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie ustawy z 16.9.2011r. o ochronie prawa nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w kontekście równolegle funkcjonującego prawa odstąpienia od umowy w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do innych sposobów jednostronnej rezygnacji ze stosunku prawnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck