Więcław Bator Lidia

- Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Więcław Bator Lidia

W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojektuj i zbuduj, obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników procesu budowlanego, waloryzacji wynagrodzenia umownego, zmian umowy, odstąpienia od umowy, unieważnienia umowy, gwarancji zapłaty; - wykaz najczęściej popełnianych błędów (nieprawi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer