Widacki Jan

- Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym


Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym

Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym

Widacki Jan

Zebrane w tej książce artykuły i eseje oczywiście nie wyczerpują problematyki ewolucji myśli prawnokarnej od czasów szkoły klasycznej do neoklasycznej. Omówione w niej zostały jedynie wybrane – może ktoś powiedzieć: dość przypadkowo – różne zagadnienia. Ale wydaje się, że nawet to niepełne, a niechby nawet chaotyczne przedstawienie problemów stanowić może zaczyn dyskusji – skłonić do myślenia, do głębszej refleksji nad prawem karnym i jego instytucjami. Jan Wida

Wydawnictwo: AFM

Zabójca z motywów seksulanych

Zabójca z motywów seksulanych

Widacki Jan

Metoda kazuistyczna, opierająca się na studium przypadku pozwala testować teorie wyprowadzone z badań zbiorów podobnych przypadków. Takie założenie przyświeca tej pracy. Kazus Joachima Knychały do takiego celu nadaje się znakomicie z kilku powodów. Ten tak dobrze poznany przypadek znakomicie nadaje się do przetestowania wiedzy teoretycznej na temat seryjnych zabójstw z motywów seksualnych.

Wydawnictwo: AFM

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie

Widacki Jan

Zawarte w tym tomie teksty czyta się z ogromnym zainteresowaniem i to zarówno ze względu na ich zawartość merytoryczną w jaki sposób i język, którym są napisane. Przez pryzmat życiorysów kilku wybranych postaci Jan Widacki pokazuje i udowadnia, iż krakowska nauka prawa karnego i kryminologii znajdowała się od wieków w nurcie nauki europejskiej. Analizując pogląd poszczególnych uczonych, Autor stara się nie tyle dokonać ich pełnej rekonstrukcji, co raczej dostarczyć nowych

Wydawnictwo: AFM

For took: 349.815ms