Wiktor Poniewierka

- Prawo celne Komentarz


Prawo celne Komentarz

Prawo celne Komentarz

Wiktor Poniewierka

Komentarz przeznaczony jest dla agentów celnych, doradców podatkowych oraz adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach praktyki zawodowej udzielają pomocy prawnej podmiotom prowadzącym międzynarodową wymianę handlową. W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono zagadnienia ustawy Prawo celne, z jednoczesnym odwołaniem się do orzecznictwa sądów administracyjnych. Uwzględniono w szczególności wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjneg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska