Wilk Dariusz

- Ekspertyza sądowa


Ekspertyza sądowa

Ekspertyza sądowa

Kała Maria

Książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych, takich jak: antropologiczna (w zakresie badania kości oraz analizy obrazu i nagrań wideo), daktyloskopijna, toksykologiczna, alkohologiczna, genetyczna, entomologiczna, fizykochemiczna, mechanoskopijna, traseologiczna, biomechaniczna, śladów krwawych, balistyczna, wypadku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Wilk Dariusz

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagadnienia, a w szczególności metody identyfikacji, zostały zaktualizowane o najnowsze osiągnięcia naukowe. Ponadto, w przewodniku zaanonsowano najważniejsze zmiany prawne, które są proponowane w najnowszych projekta

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK