Winczura Barbara

- Dzieci z zaburzeniami łączonymi


dzieci-z-zaburzeniami-573935i.jpg

Dzieci z zaburzeniami łączonymi

Winczura Barbara

Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Tematyka ta, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy, diagnostów i terapeutów, tym bardziej, iż w praktyce klinicznej spotykamy coraz większą grupę dzieci, u których stwierdza się występowanie objawów kryterialnych przypisanych więcej niż jednemu zaburzeniu. Ł

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 39.28 zł 50

wczesna-interwencja-i-767374i.jpg

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Winczura Barbara

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci. Niektórzy autorzy poruszają zagadnienia inspirujące do planowania i realizowania działań wspomagających prawidłow

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 35.20 zł 44.8

dzieci-o-specjalnych-940577i.jpg

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych

Winczura Barbara

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 29.85 zł 38

dzieci-chore-niepelnosprawne-630540i.jpg

Dzieci chore niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju

Cytowska Barbara

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i c

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 35.20 zł 44.9

autyzm-na-granicy-710825i.jpg

Autyzm Na granicy zrozumienia

Winczura Barbara

Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, w jaki sposób i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych ze spektrum autystycznym. Zagadnienia te mogą

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 31.43 zł 48.1

autyzm-na-granicy-710825i.jpg

Autyzm Na granicy zrozumienia

Winczura Barbara

Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, w jaki sposób i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych ze spektrum autystycznym. Zagadnienia te mogą

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 31.43 zł 48.1

emocje-dzieci-i-858783i.jpg

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Winczura Barbara

Wywołując w świadomości hasło dzieciństwo, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w naturalnym procesie uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, w silnym stopniu kształtuje zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów świata społe

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 35.96 zł 39.8

emocje-dzieci-i-863987i.jpg

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Winczura Barbara

Wywołując w świadomości hasło dzieciństwo, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w naturalnym procesie uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, w silnym stopniu kształtuje zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów świata społe

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 37.72 zł 48

dzieci-z-zaburzeniami-796606i.jpg

Dzieci z zaburzeniami łączonymi

Winczura Barbara

Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Tematyka ta, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy, diagnostów i terapeutów, tym bardziej, iż w praktyce klinicznej spotykamy coraz większą grupę dzieci, u których stwierdza się występowanie objawów kryterialnych przypisanych więcej niż jednemu zaburzeniu. Ł

Wydawnictwo: Impuls

dzieci-o-specjalnych-potrzebach-komunikacyjnych-diagnoza-edukacja-terapia-9788378507895.jpg

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych Diagnoza – edukacja – terapia

Winczura Barbara

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących

Wydawnictwo: IMPULS Oficyna Wydawnicza