Witosz Aleksander

- Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz


Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Witosz Aleksander

Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ekonomistów, jej struktura oraz język odpowiadają na podstawowe problemy tej grupy odbiorców, do których należą: skomplikowana materia, specja

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Witosz Aleksander

Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych

Witosz Aleksander

Pierwsze kompleksowe opracowaniem tematu prowadzenia spraw i reprezentowania spółek osobowych na polskim rynku wydawniczym. W pracy Autor całościowo zaprezentował wskazane zagadnienia, zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej, skupiając się nie tylko na kwestii zarządzania spółką i występowania w jej imieniu. W szczególności opisano mechanizmy odpowiedzialności wspó

Wydawnictwo: LexisNexis Polska