Wołowiec Tomasz

- Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej wybrane aspekty


Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej wybrane aspekty

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej wybrane aspekty

Wołowiec Tomasz

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się konstrukcji podatku dochodowego oraz jego typów. Omawia ono ogólne założenia systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej, specyfikę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obszar i zakres harmonizacji tej formy opodatkowania.

Wydawnictwo: Wydawnictwo IVG

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej

Wołowiec Tomasz

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się konstrukcji podatku dochodowego oraz jego typów. Omawia ono ogólne założenia systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej, specyfikę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obszar i zakres harmonizacji tej formy opodatkowania.

Wydawnictwo: IVG